Kermismaandag

Data:
27-09-2021
Vrij voor de kinderen.
De meesters en juffen hebben deze dag een studiedag