Veiligheid

Een veilige omgeving is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit geldt zowel voor de fysieke veiligheid (vervoer, speelplaats etc.) als de sociale veiligheid. Hoe wij de veiligheid van uw kind waarborgen, staat beschreven in onderstaande documenten. 
Voor de kinderopvang zijn de documenten op te vragen bij Hoera kindercentra.

Het terrein van school (schoolplein en de gebouwen) zijn volledig rookvrij. Wij zijn bij wet verplicht om dit verbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven. Dit verbod geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 

Contactpersonen

Tamara Colbers Vertrouwenspersoon t.kwaspen@meerderweert.nl
Lieke Castro Klachtenpersoon l.castro@meerderweert.nl

Documenten en links

Protocol schorsing en verwijdering

Handboek sociale veiligheid

Veiligheid in en om de school

Klachtenregeling MeerderWeert