Ouderraad

Gedurende het schooljaar worden tal van schoolse en buitenschoolse activiteiten georganiseerd, waarbij de ouderraad een ondersteunende taak heeft.  Te denken valt aan een herfstactiviteit, bezoek van sinterklaas, kerstviering, schoolreisje, carnaval, e.d.
 
De ouderraad ziet er op dit moment als volgt uit:
 
Voorzitter: Paul Houben
Secretaris: Hanneke Daems - Wiermans
Penningmeester: Jolanda van Bree
Groep 8: Hanneke Daems - Wiermans (Loïs en Mare Daems)
Groep 7: Monique Dohmen (Nynke en Luuk Meijer)
Groep 6: Nicole Peulen (Lientje Lamers)
Groep 5: Annette Stokbroeks (Isa en Tara Verbeek)
Groep 4: Dieudonné van den Heurik (Isabel en Benjamin)
Groep 3: vacature
Groep 2: Sandra Claassen (Fleur en Roos Aspers)
Groep 1: Eveline de Vaan (Dex en -binnenkort- Dies Aendekerk)
De ouderraad komt ongeveer 5 keer per schooljaar bij elkaar om te vergaderen.
 

Vergaderdata 2023 - 2024

19 september 2023
14 november 2023
16 januari 2024
12 maart 2024
18 juni 2024

Natuurlijk worden er van iedere vergadering notulen gemaakt. Deze worden voor de ouders gedeeld op het ouderportaal van school.
Datzelfde geldt voor het financiële overzicht van de OR. Dat wordt jaarlijks, na goedkeuring door de MR, in de bibliotheek van het ouderportaal geplaatst.
Aan de georganiseerde activiteiten zijn kosten verbonden, daarom vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Ouders worden middels een brief op de hoogte gebracht van de hoogte van de bijdrage en de manier waarop zij deze kunnen voldoen.
 
Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage, het inzamelen van oud papier  en een gedeelte van de opbrengst van de kledingactie, die door de Moezevangers wordt gehouden, kunnen we de activiteiten voor de kinderen van IKC Laar bekostigen. Verzamel dus het oud papier en deponeer het, gebundeld of in dozen in de container naast de school. Deze container staat er één keer in de twee weken van vrijdagmiddag tot zaterdag 12u.

Alvast bedankt!