Onderwijsinspectie

In Nederland leveren we kwalitatief goed onderwijs, om dit te waarborgen voert de Inspectie van het onderwijs eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek uit bij ieder bestuur en zijn scholen.
Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? In deze toezicht vormen de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt en daarom begint het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur. Daarbij wordt in elk geval de kwaliteitszorg en het financieel beheer onderzocht.

Op de website van de Inspectie van het onderwijs is de werkwijze van de inspectie uitgebreid na te lezen.
 

Resultaten vierjaarlijks onderzoek 2022 - 2026Klik op bovenstaande afbeelding om het inspectierapport in te zien.