Veiligheid

Een veilige omgeving is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit geldt zowel voor de fysieke veiligheid (vervoer, speelplaats etc.) als de sociale veiligheid. Hoe wij de veiligheid van uw kind waarborgen, staat beschreven in onderstaande documenten. 
Voor de kinderopvang zijn de documenten op te vragen bij Hoera kindercentra.

Protocol schorsing en verwijdering

Handboek sociale veiligheid

Veiligheid in en om de school