Inspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit jaar uitgevoerd bij het bestuur van MeerderWeert. De inspectie heeft onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
Ook heeft de inspectie vijf scholen onderzocht. Daarbij hebben we gekeken of het beeld dat het bestuur heeft van de kwaliteit van het onderwijs op die scholen, klopt met wat wij zien. Ook hebben we gekeken of wat het bestuur wil bereiken te zien is in de scholen.
IKC Laar was één van de scholen die bezocht is.
In het inspectierapport kunt u lezen wat de bevindingen van de onderwijsinspecteur zijn.