Door op onderstaand plaatje te klikken, krijgt u toegang tot de gids van IKC Laar.
Op dit moment wordt de schoolgids doorgenomen door de MR. Op het moment dat deze is goedgekeurd zal de versie van 2019-2020 hieronder geplaatst worden.
Alle praktische zaken voor dit jaar staan bij elkaar in het volgende bestand: