Studiemiddag

Data:
28-09-2021
12:00 - 16:30
De kinderen hebben 's middags vrij. De meesters en juffen hebben die middag een studiemiddag.