BSO

Bij de BSO kunnen kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar (voor- en na schooltijd) in een gezellige huiselijke sfeer met leeftijdsgenoten hun vrije tijd invullen. 
De kinderen van groep 1-2 worden opgevangen bij IKC Laar en de kinderen van groep 3-8 bij locatie van Schutterij St Sebastianus in Laar. 

Binnen de BSO van Hoera werken we vanuit de uitgangspunten van Nieuwe Autoriteit. Deze handelingsvisie staat voor een actieve opvoedingsstijl, waarin pedagogisch medewerkers uitgaan van hun eigen kracht. Er wordt een juiste balans gezocht tussen enerzijds aansluiten bij het kind en anderzijds begrenzen van onacceptabel gedrag. Pedagogisch medewerkers doen dit niet alleen, maar vanuit "wij". 

Er wordt hierbij bewust ingezet op samenwerking, zowel binnen het team als met de mensen om het team en het kind heen. Naast het werken vanuit de hiervoor beschreven basishouding, wordt er in de BSO een rijk activiteiten aanbod opgezet, om zo de diverse talenten van kinderen aan te spreken. De activiteiten worden verdeeld over zes domeinen: techniek en wetenschap, cultuur en expressie, creatief, voeding, natuur en sport en spel. In ieder thema komen alle domeinen terug.