De peuter groep (2-4 jaar) ), inclusief Peuterprogramma,16 kindplaatsen
Het peuterprogramma dat wordt aangeboden betreft het VVE programma 'Puk'. De pedagogisch medewerkers hebben zijn hiervoor een scholingstraject van 2 jaar aan het volgen. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een gevarieerd aanbod van activiteiten, afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van je kind. Ook is er speciale aandacht voor de spraaktaalontwikkeling. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie. Bij de peutergroep wordt elke dag het peuterprogramma aangeboden geïntegreerd met kinderopvang (m.u.v. schoolvakanties, dan wordt er een alternatief programma aangeboden).

Bij Hoera op Laar kunt u dus ook terecht als de keuze is gevallen op alleen de peuterspeelzaal. Hier kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar elkaar ontmoeten en samen spelen. Een prima manier om nieuwe ervaringen op te doen, los van papa en mama of de vertrouwde oppas, en spelenderwijs voorbereid te worden op de basisschool. Uw peuter leert er luisteren naar de "juf" en went aan een groep. Er is veel aandacht voor zijn of haar ontwikkeling en voor het aanleren van vaardigheden die de overgang naar de basisschool soepeler maken. Het peuterprogramma wordt minimaal 2 dagdelen per de week bezocht. De keuze van deze dagdelen mogen ouders zelf invullen. Deze groep werkt al veel samen met de kleuterklassen. Er wordt bv. gezamenlijk een thema opgepakt.