Groep 7/8

In groep 7 en 8 wordt toegewerkt naar het voortgezet onderwijs (VO). Elk kind is, samen met de ouders, op zoek naar een school die bij hem/haar past. De kinderen worden zich hierbij bewust van hun eigen sterke kanten en zaken waarin ze nog willen groeien. Dit kunnen zowel schoolse als sociale vaardigheden zijn: zelfstandig een taak uitvoeren, samenwerken, keuzes maken, presenteren, reflecteren op je eigen gedrag (wat levert het je op?) en/of het proces.
Verschillen in vaardigheden en tempo worden ondervangen door in elke groep op drie niveaus te werken. Toch wordt er ook veel gebruik gemaakt van samenwerkend leren, waarbij groep 7 en 8 met hetzelfde onderwerp of dezelfde moeilijkheid bezig zijn. Onderwerpen vanuit wereldoriëntatie,  maar ook de actualiteit worden nader bekeken, besproken en actief op verschillende manieren verwerkt. De samenhang tussen de onderwerpen is een belangrijk aandachtspunt.
Samenwerkend leren is daarbij een belangrijke werkwijze om je eigen gedachte en taakaanpak te verwoorden en te toetsen aan de gedachten en aanpak van een ander.