Groep 5/6

In groep 5/6 steken we met name in op sociaal emotionele ontwikkeling.  Kinderen in deze leeftijd worden zich steeds meer bewust van de plaats die zij zelf in nemen in de wereld om hen heen. Ze zoeken hierbij vaker waar hun eigen grenzen liggen en de grenzen van anderen. De uitgangspunten van 'Rots en Water' helpen bij het begeleiden van dit proces.

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op het abstracte denken. Dit zien we bij rekenen, spelling en begrijpend lezen. De leerstof wordt uitgebreid met wereldoriëntatie. Kinderen worden zich ook letterlijk meer bewust van de wereld om hen heen, ze krijgen meer kennis van deze wereld.
Naast de hoofddomeinen werken we natuurlijk aan expressieve en creatieve vakken. We doen o.a. mee aan diverse projecten omtrent leesbevordering en muziek. Op deze manier hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan het sociale en cognitieve leerproces van onze leerlingen.