Groep 3/4

In groep 3 start het aanvankelijk leesproces. Aan de hand van thema verhalen leren kinderen nieuwe letters en "kapstok"woorden.
De methode Veilig leren lezen biedt veel verschillende verwerkingsvormen aan, denk hierbij aan het werken met de tablet, lezen in leesboekjes, maar ook tal van leesspellen. Kinderen zijn dus op een actieve manier bezig met het aanvankelijk leesproces.
Het leesproces wordt visueel en motorisch ondersteund. We hebben er bewust voor gekozen om de kinderen direct vanaf het begin het gebonden schrift te leren.
Tijdens de rekenlessen starten we eerst met een aantal basisvaardigheden, zoals de begrippen meer minder en evenveel. Er wordt veel geteld en door middel van verhaaltjes maken we langzaam maar zeker kennis met "echte" sommen. Aan het einde van groep 3 lukt het de kinderen van groep 3 al om in een hoog tempo sommen tot en met 20 uit te rekenen.

Om de overgang tussen groep 2 en 3 niet te groot te maken, werken we 2 keer per week samen met de kinderen van groep 2 in een circuitvorm. Hierbij zorgen we er vooral voor dat kinderen nog handelend bezig kunnen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kleien van letters/woorden die in de les zijn aangeboden, maar ook het leggen van woorden met bijvoorbeeld blokken. 
Ook het samenwerkend leren, komt hierbij uitgebreid aan de orde.

In groep 4 krijgt het aanvankelijk leesproces natuurlijk een vervolg. Het wordt dan technisch lezen genoemd. Zo starten we elke morgen met tutorlezen en zijn we dagelijks bezig met het maken van "leeskilometers" via de methode Estafette of door middel van toneellezen. Dit laatste om ook het leesplezier te bevorderen.

Tijdens de taallessen maken we kennis met taalbeschouwing, hoe spreek je tegen mensen en hoe schrijf je verhaaltjes. 
Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de spellingsregels. We maken kennis met 3 soorten woorden; de klankwoorden, de weetwoorden en de regelwoorden. Elke categorie heeft zijn eigen aanpak.

Tijdens de rekenles proberen we om de sommen tot en met 20 te automatiseren en sommen tot en met 100 op een snelle en handige manier op te lossen. We maken ook kennis met de tafeltjes.

Op maandag en donderdagmiddag is er voor de kinderen van groep 4 een "eigen" circuit. Op een creatieve manier gaan de kinderen aan de slag met aangeboden stof. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een mindmap, het werken met de beebot of het maken van gedichtjes bij een bepaald thema.