Groep 1/2

In de kleutergroepen wordt gewerkt volgens het principe van basisontwikkeling. Leerlingen komen tot ontwikkeling wanneer zij nieuwsgierig zijn, emotioneel vrij zijn en wanneer zij zelfvertrouwen hebben. We volgen de kinderen in hun ontwikkeling en activeren deze.
De kinderen wordt geleerd om zelfstandig keuzes te maken en hier gericht mee bezig te zijn. We doen dit via een planbord dat in de kleutergroep aanwezig is. Hierop staan de activiteiten waaruit een kind mag kiezen. Een aantal van deze activiteiten zijn verplichte taken.
Er worden thema's aangeboden waarin alle vakgebieden verweven zitten. Kinderen in deze groep leren door middel van het spel. In de groep worden daarom bij elk thema bijpassende hoeken gemaakt waar de kinderen kunnen spelen en werken.
Een thema duurt meestal zes weken. De hoeken zijn hierop aangepast en de vrije en verplichte activiteiten hebben hier allemaal mee te maken. Een thema kan iets zijn wat op dat moment erg in de belangstelling staat, bijvoorbeeld een seizoen.
In de combinatiegroep 1-2 zien de kinderen van groep 1 van de oudere kinderen wat de regels zijn en hoe het gaat in de groep. Kinderen van groep 2 helpen kinderen van groep 1, bijvoorbeeld met veters strikken, jassen dichtmaken etc. Jonge kinderen worden hierdoor gestimuleerd om het ook zelf te doen. Kinderen van groep 1 kunnen al meedoen met activiteiten die ook voor groep 2 geschikt zijn, waardoor ze eerder gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen.